Välkommen till Rädda Barnens Lokalförening i Lund

Rädda Barnens lokalförening i Lund är en stor och aktiv förening som har många spännande verksamheter och varierande projekt inom flera olika områden. Vi kämpar för barn och ungas rättigheter i Lund. Vi har omkring 1300 medlemmar och är en av de största lokalföreningar i Sverige. Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som kämpar för barns rättigheter i Sverige och världen. Vi väcker opinion och stödjer barn i utsatta situationer. Arbetet är inriktat på att påverka och förändra samhället och syftar i första hand till att skapa varaktiga förbättringar för de barn som har det svårast.

Vad vi gör i Lunds lokalförening?

Vi arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Målgruppen för föreningens arbete är de barn och ungdomar som har det svårast och deras föräldrar. Det övergripande syftet och målsättningen med verksamheten är att förbättra dessa barns och ungdomars situation vad gäller hälsa, utbildning, fritid och levnadsförhållanden i övrigt. Vi jobbar ideellt med ett tiotal projekt som verkar lokalt för barns rättigheter.

Läs mer om oss på vår Facebooksida!

Här följer en kort presentation om vad du kan engagera dig i!

Tjej till Tjej

En trygg mötesplats för tjejer 10-18 år. Nyanlända tjejers väg in i samhället genom vänskap, gemensamt skapande, lärande och lek. Stor vikt läggs på gruppens samtal om erfarenheter, självkännedom och självförverkligande. Vi gör utflykter och aktiviteter utifrån deltagarnas intressen. Är du över 18 år och intresserad av barnrättsfrågor? Har du ett stort hjärta och vill engagera dig i ett värdefullt och uppskattat projekt? Följ med och bli volontär och påverka barnens rätt till lek, fritid och att bli sedda och hörda. ttt.rb.lund@gmail.com

Ellen & Allan

Ellen och Allan-projektet håller samtalsgrupper för tjejer respektive killar i årskurs 8. Tillsammans med några samtalsledare träffas ungdomarna och diskuterar frågor som berör självförtroende, jämställdhet, relationer och livet. Syftet är att ge unga killar och tjejer verktyg för att trivas med sig själva och stötta varandra, samt öka deras handlingsutrymme, självförtroende och kunskaper om sina rättigheter. Som samtalsledare håller man i tio träffar under ett läsår och genomgår en utbildning innan första tillfället. Det hålls även nätverksträffar för alla samtalsledare under året, där det finns möjlighet att diskutera olika ämnen och frågor som dykt upp. ellen.allan.lund@gmail.com

Kids in Transit (KiT)

Our volunteers visit the Migration Centers in Malmö two to three times a week, to host activities for the children living there. Most of the children have arrived in Sweden recently and are waiting for news of where they will be able to settle more permanently. In this challenging and uncertain time of their lives, our project tries to provide space for the children to feel part of a bigger community, interact with their peers and volunteers from a range of backgrounds, and most importantly, have some fun. Our most popular activities are games and arts and crafts, but we try out new ideas given to us by our volunteers every week. You don’t have to speak Swedish to volunteer with us. kidsintransit.lund@gmail.com

Barnkonventionsgruppen

Barnkonventionsgruppen arbetar med att kartlägga hur Lunds kommun arbetar med barnrättsperspektivet efter att barnkonventionen blev lag 1:a januari 2020. lf.lund@medlem.rb.se

Bravo

BRAVO står för Barnens Rätt Att Veta Om. Syftet med projektet är att sprida information om Barnkonventionen till barn och unga. Detta gör vi främst genom klassrumsbesök hos låg- och mellanstadieklasser. Under besöken försöker vi få barn och unga att reflektera över sina rättigheter genom aktivt lärandet där du som volontär kommer få hålla i olika övningar, lekar och workshops. Vilka aktiviteter vi gör bestäms till stor del av volontärerna själva, vilket skapar gott om utrymme för egna idéer. Projektet tar 2-6 timmar i månanden. bravo.lund.rb@gmail.com

Klostergården på lika villkor

Klostergården är ett bostadsområde i södra Lund som enligt vår barnfattigdomsrapport har många barn i ekonomiskt utsatta familjer. Syftet med projektet är att skapa trygga miljöer för barnen och arbeta mot diskriminering och rasism. Vi samarbetar med skolan, fritidsgården samt andra föreningar i Klostergårdsgruppen. Vi anordnar olika aktiviteter, bland annat läxhjälp och tjejkvällar. ingelaschanberg@yahoo.se

Hälsoprojektet

Syftet med projektet hälsoprojektet är att informera om och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga samt bedriva politisk påverkan. Bakgrunden till att detta projekt startades är de senaste årens Lunk-rapporter, en livsstilsundersökning bland unga i Lunds kommun, som visar att stress bland unga ökat över tid. ingelaschanberg@yahoo.se

Barnfattigdomsgruppen

Sedan 2014 har gruppen publicerat tre rapporter om barnfattigdom i Lund, det vill säga hur många barn som lever i familjer med låga inkomster eller försörjningsstöd, var i kommunen de bor och vad som kännetecknar dessa familjer. Det är statistisk material som används dels för politisk påverkan men också för att identifiera socioekonomiska mönster och på vilka bostadsområden Rädda Barnen bör arbeta. ingelaschanberg@yahoo.se

Läxhjälp

Projektet läxhjälp finns på 5 olika platser i Lund. Dessa är Fågelskolan, ett HVB-hem, Klostergårdsskolan och Delfinskolan samt Järnåkraskolan. där vi har studiehjälp. Som volontär i projektet blir man tilldelad en plats som man är på varje vecka tillsammans med ett par andra volontärer. Läxhjälpen/studiehjälpen är mycket uppskattad av såväl föräldrar och lärare som elever och det är även mycket givande för volontärerna. laxhjalp.rblund@gmail.com

Äventyrsgruppen

Varje vecka anordnar vi simträning för nyanlända barn och ungdomar på Högevallsbadet. Under terminen kommer 10 tillfällen arrangeras för tjejer och 10 tillfällen arrangeras för killar. Projeket anordnar även utflykter och friluftsaktiviteter. johannesnes.aronsson@gmail.com & erika.svedberg@mau.se

Join

Join är en gruppverksamhet med inriktningar på högstadieungdomar. Vi arbetar med olika typer aktiviteter som förenar nytta med nöje, som exempelvis olika temakvällar som berör aktuella ämnen. I rollen som volontär är du extra stöd för ungdomarna i deras fritidsverksamhet. Du kommer fungera som en kompis, ledare och bollplank. join.rblund@gmail.com

Föreningen är dynamisk med ett stort antal aktiva medlemmar i olika åldrar med olika sysselsättning och bakgrund, och flertalet pågående projekt. 

Varför ska du bli projektledare hos Rädda Barnen Lund?

Du ansvarar för…

  • Planering och genomförandet av ditt projekt
  • Rekrytering av volontärer
  • Intern och extern kommunikation om ditt projekt
  • Budgeten för ditt projekt
  • Utveckling av ditt projekt

Du får…

  • Praktisk erfarenheter av projektledning
  • Ett nätverk
  • Möjligheten att nyttja Rädda Barnen som referens
  • EN chans att göra skillnad för hundratals barn i Lunds Kommun
Våra målgrupper är barn utsatta för våld, barn i socio-ekonomisk utsatthet och barn i migration

“Att rädda barnen är att rädda världen

Bli medlem i Rädda barnen Lund! Som medlem stöttar du Rädda Barnens verksamheter ekonomiskt men främst är du en del av vår medlemsorganisation och gör oss till en starkare påverkansorganisation i barnrättsfrågor både lokalt och nationellt. Ju fler medlemmar vi blir desto större tyngd har vi att stärka barns röster och rättigheter. Gå in på bli medlem, registrera dig som medlem och ta kontakt med oss i Lunds lokalförening.

Kids in Transit (KiT) looking for project leaders

Are you interested in migration issues and children’s rights? Would you like to get volunteer experience in an international NGO and spend 2-3 nights a month playing with kids? The Kids in Transit program at Save the Children Lund is recruiting project leaders for this spring and the upcoming academic year. The Kids in Transit (KiT) project works to provide safe and entertaining environments for children at migration centres in Malmö to have fun and host activities for the children living there. The application deadline is March 5th. Interviews will be conducted in the third week of March.

Application link: https://forms.gle/TnQAZxx2fBBZThxS9 If you are interested or have any questions, please send us an email at kidsintransit.lund@gmail.com

Projektet BRAVO söker volontärer

Projektet går ut på att sprida information om Barnkonventionen till barn och unga i Lund. Vi besöker olika skolor och organisationer där lär vi barn och unga om deras rättigheter genom lekar och övningar. Läs mer om uppdraget och lämna en intresseanmälan via volontärsbyrån

Det finns flera sätt att bli en Barnrättskämpe. Du är alltid välkommen att bli aktiv hos oss! Är du intresserad av att engagera dig i lokalföreningen eller har några frågor är du välkommen att kontakta oss via vår mejl lf.lund@medlem.rb.se

Vill du ta reda på vad som händer hos oss kan du titta i vår kalender  
Du kan även kontakta oss på vår Facebooksida och Instagram

BESÖKSADRESS
Rädda Barnens lokalförening i Lund
Magle Lilla Kyrkogata 2B
223 51 Lund

ÖPPETTIDER
På grund av de nya restriktionerna så håller kontoret stängt.