Vilka är vi?

Centerstudenter är Centerpartietes fristående studentförbund. Vi arbetar i nära samverkan med Centerpartiet men är politiskt och organisatoriskt självständiga. Centerstudenter Skåne är Centerpartiets Studentförbunds sydligaste avdelning. Vi är till för dig som vill kombinera intresset för liberal politik och studentliv i Lund. Vanligtvis har vi talarkvällar med inbjudna gäster, pubkvällar och en och annan sittning. Nu i pandemitider består vår verksamhet mest av digitala talarkvällar eller häng.

Är det någonting i samhället som upprör dig som du vill förändra? Eller vill du bara prata om dina idéer i en avslappnad miljö?

Bli medlem!

Som medlem kan man gå på parkhäng i Stadsparken!

Följ oss på sociala medier!

https://www.instagram.com/centerstudenterskane

https://www.facebook.com/centerstudenterskane

Skåneavdelningen på Rådslag i Uppsala.