Om oss

LUPEF, Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening, är en politiskt och religiöst obunden förening som är ideell och riktar sig till alla studenter med ett intresse för politik, ekonomi och samhällsdebatt. Föreningen agerar som kontaktnät för studenter vid pol. kand-programmet samt freds- och konfliktvetenskapsprogrammet såväl som för de som studerar kurser i exempelvis statsvetenskap och ekonomi. Föreningens syfte är att bevaka studenternas intressen samt att stimulera till politisk och ekonomisk debatt vid Lunds universitet.

Håll dig uppdaterad

LUPEF:s huvudsakliga kanal för information är vår facebook- och instagramsida. Följ facebook HÄR och instagram HÄR för att hålla dig uppdaterad!

Vilket utskott väljer du?

Samhällspolitiska utskottet

LUPEF:s samhällspolitiska utskott verkar för att stimulera politisk och ekonomisk debatt samt ge medlemmarna möjlighet att fördjupa sina kunskaper i vissa samhällspolitiska ämnen. Det görs främst genom att utskottet arrangerar föreläsningar, diskussioner och debatter för att belysa olika samhällspolitiska områden. Utskottet håller även i en debattklubb som är till för att öva akademisk debatt.

Klicka här för information om hur du engagerar dig

Sociala utskottet

Sociala utskottet står för samtliga LUPEF-arrangemang av rent social karaktär. Bland dessa hittar vi sittningar, exklusiva utgångar, spelkvällar, pubquiz och mer därtill. Till utskottet räknas även Idrotteriet som arrangerar idrottsliga aktiviteter med målsättningen att engagera en så stor del av föreningen som möjligt.

Klicka här för information om hur du engagerar dig

Novischutskottet

Vid varje terminsstart arrangerar Novischutskottet den tre veckor långa novischperioden, vars syfte är att ge alla nyantagna statsvetare, polkandare och fredsare den bästa tänkbara starten på studentlivet, och inte minst ge dem en bra chans att lära känna varandra. De aktiviteter som novischperioden bjuder på är allt från sittningar och utgångar på nation, till lekar och deltagande i den årliga tävlingen Slaget om Samvetet, i vilken LUPEF tävlar mot de andra föreningarna och sektionerna under samhällsvetarkåren. Under perioden får novischerna även möjlighet att bekanta sig med LUPEF:s alla utskott, och ta del av föreläsningar arrangerade av Samhällspolitiska utskottet och Utbildningsutskottet.

Klicka här för information om hur du engagerar dig

Reseutskottet

LUPEF:s reseutskott arrangerar varje termin resor för föreningens medlemmar till platser av politiskt och ekonomiskt intresse. Som deltagare på resorna får du möjlighet att gå på inplanerade studiebesök, såsom möten med ambassader, ideella organisationer och lokala politiska företrädare. Dessutom ges självklart tid till sevärdheter, restaurangbesök och ibland en kortare utflykt. Det är ett fantastiskt sätt att lära känna nya härliga LUPEF:are, lära sig mer om relevanta samhälleliga frågor och få nya inspirerande erfarenheter. Exempel på resmål har under de senaste åren varit Minsk, Jerevan, Haag, Istanbul, Kiev, Belgrad och Moskva. Emellanåt har utskottet även arrangerat resor till närmre destinationer i Sverige och Danmark.

Klicka här för information om hur du engagerar dig

Panorama

Panorama är LUPEF:s egna tidning. Två gånger under terminen släpps pappersnumret, och vår nättidning uppdateras kontinuerligt med artiklar. Panorama verkar för att LUPEF:s medlemmar och alla andra samhällsintresserade ska ha en plattform att föra politisk och ekonomisk diskussion på. Panorama behandlar och bevakar det aktuella inom politik, ekonomi, samhällsutveckling och samhällsvetenskap. Vi bidrar med en världsomfattande diskussion vars omkrets går ända ner till redaktionens säte i Lund och stadens studentliv. Redaktionen ämnar dessutom att, genom en aktiv bevakning av LUPEF och dess verksamhet, mer explicit verka för LUPEF:s medlemmar.

Klicka här för information om hur du engagerar dig

Näringslivsutskottet

Näringslivs­utskottets huvudsakliga uppgift är att förvalta LUPEF:s relationer med externa aktörer, såsom sponsorer och samarbetspartners. Det görs genom att hålla god kontakt med våra sponsorer och genom att säkerställa att samarbetet är gynnsamt för båda parter. Utskottet letar även aktivt efter nya möjligheter för LUPEF vilket görs genom att vara i kontakt med företag, organisationer och myndigheter. 

Klicka här för information om hur du engagerar dig

Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är länken mellan studenter och organisationer som har resurser att hjälpa studenter med studielivet. Utskottet anordnar bland annat evenemang som på olika sätt hjälper studenter med sina studier. Det kan vara allt ifrån föreläsningar om studieteknik eller uppsatsskrivande samt skrivarstugor. Utöver dessa typer av event ansvarar Utbildningsutskottet för examensceremonierna för nyexaminerade studenter inom politices kandidat- samt fred- och konfliktvetarprogrammet.

Klicka här för information om hur du engagerar dig

Kommunikationsutskottet

Kommunikationsutskottet ansvarar för all extern kommunikation till föreningens medlemmar samt föreningens marknadsföring i olika sammanhang. Det handlar om allt från skapande av broschyrer, publicering av viktig information och event på Facebook samt att uppdatera LUPEF:s instagramkonto. Utskottet ansvarar även för hemsidan och fotodokumentering av de olika event föreningen arrangerar. Arbetet sker med andra ord mycket i koordination med styrelsen och de övriga utskotten, då det är de som ansvarar för den verksamhet som behöver kommuniceras ut.

Klicka här för information om hur du engagerar dig

SUGEN PÅ ATT ENGAGERA DIG? 6/9:E HAR VI GET ACTIVE

KLICKA HÄR FÖR ATT TAS TILL EVENMANGET

Vi ser fram emot att ses!