Studentprästerna

pride2
info_studentprästerna_20
30april
kors_ljus
Usch-2
pride2 info_studentprästerna_20 30april kors_ljus Usch-2

Självkänsla, stress, livsval, studier, tro, existentiella frågor…

Någon att prata med om det som är viktigt för dig.

Studentprästerna vid Lunds universitet finns till för studenter och anställda. Varmt välkommen att kontakta oss oavsett tro eller livsåskådning. Våra samtal är kostnadsfria och sker under tystnadsplikt. Terminsprogram finns på: lundsdomkyrka.se/studentprasterna, där kan du bland annat hitta information om studentkören USCh, tyst zeninsprierad meditaion och våra taizémässor i Domkyrkans krypta!

Kontakuppgifter: studenprasterna.lund@svenskakyrkan.se, 046 718735

_______________________________________________

Self-esteem, stress, life choices, studies, faith, existential matters….

Someone to talk to about what’s important to you.

Students at Lund University are welcome to contact the Student Chaplaincy, the counseling is always confidential and free of charge. To learn more about our activities, such as the Student Choir, silent meditations and Worships in English, go to: lundsdomkyrka.se/studentprasterna.

Contact: studentprasterna.lund@svenskakyrkan.se, 046 718735