Välkommen till Rädda Barnens lokalförening i Lund!

Rädda Barnen är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som kämpar för barns rättigheter i Sverige och i världen. Lokalföreningen i Lund är en stor och aktiv förening med flera projekt och verksamheter. Vi väcker opinion och stödjer barn i utsatta situationer. Arbetet är inriktat på att påverka och förändra samhället och syftar i första hand till att skapa varaktiga förbättringar för de barn som har det svårast.

I Lunds lokalförening finns elva projekt, tio i Lund och ett i Malmö, som anordnar aktiviteter, håller samtalsgrupper, läxhjälp, sprider kunskap och bedriver politisk påverkan. Barnkonventionen är grunden för vårt arbete. I vår lokalförening finns något som passar alla, du kan engagera dig som volontär i något av våra projekt, bli projektledare, kandidera till styrelse och valberedning och söka praktik hos oss. Vad är du intresserad av? Fortsätt läsa för att få veta mer om de möjligheter som finns!

Kontakt

Det finns flera sätt att kontakta oss. Du kan skicka ett mejl till lf.lund@medlem.rb.se eller besöka vår Facebooksida. Vi finns även på Instagram, och du hittar oss HÄR. Vårt kontor finns på Magle Lilla Kyrkogata 2B i Lund och har öppet på följande tider.
Måndagar 11 – 14
Onsdagar 14 – 17
Torsdagar 9 – 12

Nyfiken på praktikplats eller styrelsepost?

Varje termin har vi en praktikant på heltid. Som praktikant hos oss får du en god inblick i Rädda Barnens arbete på framförallt lokal nivå, men även i det nationella och internationella arbetet. Praktiken utformas till stor del efter praktikantens egna önskemål och utbildning, och det finns bl.a. möjlighet att starta egna projekt, anordna olika event såsom panelsamtal och föreläsningar och vara volontär i våra projekt. Praktikplatsen utannonseras i mars för höstterminen och i oktober för vårterminen, håll utkik på våra sociala medier för mer information om vårens praktikplats!

Du kan även engagera dig i styrelsen eller i valberedningen. Dessa poster utannonseras på våra sociala medier under senare delen av hösten.

Hör av dig till lf.lund@medlem.rb.se för mer information!

Just nu söker vi en flera positioner till föreningens styrelse! Vi söker:
– ordförande
– ansvarig för extern finansiering
– projektsamordnare
Vi söker även valberedare till föreningens valberedning.
Alla annonserna hittar du på våra sociala medier samt på volontarbyran.org. Sista ansökan är 30 november!

Här följer en kort presentation av våra olika projekt!

Tjej till Tjej

Tjej till Tjej erbjuder en trygg mötesplats för nyanlända tjejer i åldrarna 10-18 år med fokus på vänskap, gemensamt skapande, lärande och lek. Stor vikt läggs på gruppens samtal om erfarenheter, självkännedom och självförverkligande. Vi gör utflykter och aktiviteter utifrån deltagarnas intressen. Är du över 18 år och intresserad av barnrättsfrågor? Har du ett stort hjärta och vill engagera dig i ett värdefullt och uppskattat projekt? Följ med och bli volontär och påverka barnens rätt till lek, fritid och att bli sedda och hörda. Mejla ditt intresse till ttt.rb.lund@gmail.com

Ellen

Ellen-projektet håller samtalsgrupper för tjejer i årskurs 8. Tillsammans med några samtalsledare träffas ungdomarna och diskuterar frågor som berör självförtroende, jämställdhet, relationer och livet. Syftet är att ge unga tjejer verktyg för att trivas med sig själva och stötta varandra, samt öka deras handlingsutrymme, självförtroende och kunskaper om sina rättigheter. Som samtalsledare håller man i tio träffar under ett läsår och genomgår en utbildning innan första tillfället. Det hålls även nätverksträffar för alla samtalsledare under året, där det finns möjlighet att diskutera olika ämnen och frågor som dykt upp. Kontakt: ellen.allan.lund@gmail.com

Läxhjälp

Projektet Läxhjälpen hjälper barn på låg- och mellanstadiet, ensamkommande ungdomar och vuxna med deras läxor och skolarbeten i bland annat svenska, engelska och matematik. Som volontär i projektet blir man tilldelad en plats som man är på varje vecka tillsammans med ett par andra volontärer. Läxhjälpen/studiehjälpen är mycket uppskattad av såväl föräldrar och lärare som elever och det är även mycket givande för volontärerna. Kontakt: laxhjalp.rblund@gmail.com  

Kids in Transit

Our volunteers visit a Migration Centre in Malmö two to three times a week to host activities for the children living there. Most of the children have arrived in Sweden recently and are waiting for news of where they will be able to settle more permanently. In this challenging and uncertain time of their lives, our project tries to provide space for the children to feel part of a bigger community, interact with their peers and volunteers from a range of backgrounds, and most importantly, have some fun. Our most popular activities are games and arts and crafts, but we try out new ideas given to us by our volunteers every week. You don’t have to speak Swedish to volunteer with us. Contact:  kidsintransit.lund@gmail.com

BRAVO

BRAVO står för Barnens Rätt Att Veta Om. Syftet med projektet är att sprida information om Barnkonventionen till barn och unga. Detta gör vi främst genom klassrumsbesök hos låg- och mellanstadieklasser. Under besöken försöker vi få barn och unga att reflektera över sina rättigheter genom aktivt lärande där du som volontär kommer få hålla i olika övningar, lekar och workshops. Vilka aktiviteter vi gör bestäms till stor del av volontärerna själva, vilket skapar gott om utrymme för egna idéer. Kontakt: bravo.lund.rb@gmail.com

Join

Join är en gruppverksamhet för högstadieungdomar. Vi arbetar med olika typer av aktiviteter som förenar nytta med nöje, exempelvis olika temakvällar som berör aktuella ämnen. I rollen som volontär fungerar du, tillsammans med de andra volontärerna och projektledare, som ett extra stöd för ungdomarna. Du blir en kompis såväl som en ledare och bollplank.  Kontakt: join.rblund@gmail.com

Barnkonventionsgruppen

Den 1 januari 2020 blev Barnkonvention svensk lag. I Barnkonventionsgruppen arbetar vi med att kartlägga hur kommunen arbetar med barnrättsperspektivet och utveckla metoder för kontinuerlig insamling av barns åsikter i våra projekt och verksamheter. Barnkonventionsgruppen har bland annat anordnat panelsamtal med kommunala politiker med utgångspunkt i frågor insamlade från barn vi möter i vår verksamhet. Kontakt: lf.lund@medlem.rb.se

Klostergården på lika villkor

Klostergården är ett bostadsområde i södra Lund som enligt vår barnfattigdomsrapport har många barn i ekonomiskt utsatta familjer. Syftet med projektet är att skapa trygga miljöer för barnen och arbeta mot diskriminering och rasism. Vi samarbetar med skolan, fritidsgården samt andra föreningar i Klostergårdsgruppen. Vi anordnar olika aktiviteter, bland annat läxhjälp och tjejkvällar. Kontakt: ingelaschanberg@yahoo.se

Hälsoprojektet

Syftet med Hälsoprojektet är att informera om och motverka psykisk ohälsa bland barn och unga samt bedriva politisk påverkan. Bakgrunden till att detta projekt startades är de senaste årens Lunk-rapporter, en livsstilsundersökning bland unga i Lunds kommun, som visar att stress bland unga har ökat över tid. Kontakt: ingelaschanberg@yahoo.se

Barnfattigdomsgruppen

Sedan 2014 har gruppen publicerat tre rapporter om barnfattigdom i Lund, det vill säga hur många barn som lever i familjer med låga inkomster eller försörjningsstöd, var i kommunen de bor och vad som kännetecknar dessa familjer. Det är statistiskt material som används dels för politisk påverkan men också för att identifiera socioekonomiska mönster och på vilka bostadsområden Rädda Barnen bör arbeta.  Kontakt: ingelaschanberg@yahoo.se

Äventyrsgruppen

Äventyrsgruppen är ett projekt med fokus på att skapa tillfällen för barn och unga i Lund att utforska natur och fritid runt om kring i Skåne. Syftet med projektet är att bidra till en rolig och meningsfull fritid för barn och ungdomar genom att göra roliga utflykter till nya platser, träna på att prata svenska och lösa uppgifter tillsammans. Kontakt: lf.lund@medlem.rb.se

Bli medlem och gör skillnad!

Som medlem i Rädda Barnen bidrar du till vårt arbete lokalt såväl som nationellt och internationellt. Ju fler vi är, desto mer skillnad kan vi göra. Vill du veta mer om medlemskapet? Klicka HÄR för att läsa mer om vad det innebär och hur du går tillväga för att bli medlem.