Vi är en förening av och för studenter som läser PA-programmet eller kurser med inriktning mot personalfrågor i Lund. Föreningen är knuten till intresseorganisationen P-Riks, Personalvetarstuderandes Riksförbund, som är ett rikstäckande förbund för alla PA-anknutna studentföreningar. PiL är även en erkänd förening av Akademiska Föreningen.

 

Personalvetare i Lund engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor, universitetsliv och framförallt för att ha roligt tillsammans. Personalvetare i Lunds syfte är bland annat att marknadsföra personalvetarutbildningen och yrket personalvetare. Vi jobbar även med att se till så att utbildningen håller en jämnt hög kvalitet genom samarbete med Lunds universitet och andra intresseorganisationer. Men framförallt vill vi som förening fungera som en mötesplats för våra medlemmar och skapa möjligheter att nätverka och knyta kontakter inför framtiden.

PiL’s styrelse!
I styrelsen är vi nio ambitiösa PA-studenter,
som brinner för att utveckla PiL tillsammans
med våra utskott.

Följ oss på våra sociala medier!

@personalvetareilund
@Föreningen PiL – Personalvetare i Lund