OM ORDKONST

Ordkonst grundades 1994 och är det litterära utskottet inom Akademiska Föreningen vid Lunds universitet. Vi ger ut en tidskrift, driver skriv- och läsecirklar och arrangerar litterära scenprojekt. Vi är politiskt och religiöst obundna.

Sedan starten har vår målsättning varit att vara en mötesplats för kultur- och litteraturintresserade i Lund. 

Ordkonst engagerar både studenter och andra. Det enda som krävs för att vara med är medlemskap i Akademiska Föreningen. Du som student får detta när du går med i Studentlund. Om du inte studerar kan du bli särskild medlem i AF eller stödmedlem i valfri Studentlundsansluten nation.

Du kan besöka vår hemsida www.ordkonst.nu, vår Facebook eller Instagram för att få veta mer om vår verksamhet och bli informerad om kommande evenemang. Om du har frågor får du gärna kontakta oss på tidskriftenordkonst@gmail.com (tidskriften) och ordkonstskriv@gmail.com (cirkelverksamheten).

TIDSKRIFTEN ORDKONST

Ordkonsts tidskrift utkommer fyra gånger per år och rymmer essäer, kritik, konst, illustrationer, poesi och prosatexter. Varje nummer har ett tema som en majoritet av bidragen på något sätt anknyter till. 

Alla är välkomna att skicka in bidrag till tidskriften. Urvalet sköts av redaktionen, dit vi brukar söka medarbetare mot slutet av varje termin.

I Lund finns tidskriften att köpa på Studentinfo i AF- borgens entré och på Lunds konsthall. I Malmö hittar du den på Malmö konsthall. Tidskriften finns också på Söderbokhandeln, Papercut och Rönnells antikvariat i Stockholm. Den går också att beställa på vår hemsida. 

CIRKELVERKSAMHET

Inom Ordkonsts cirkelverksamhet kan du läsa och själv skriva prosa eller poesi och diskutera litteratur och filosofi. Cirkelträffarna hålls av erfarna cirkelledare och vi bjuder på fika till alla möten (vanligtvis, för närvarande hålls alla möten digitalt). Verksamheten bedrivs i samarbete med Folkuniversitetet. Tidigare erfarenhet av att vara med i liknande verksamhet är inget krav. Allt som krävs är intresse för litteratur i någon av dess former. 

Skrivcirklar

I våra skrivcirklar får du chansen att utveckla ditt eget skrivande tillsammans med andra. Cirkeln vänder sig både till dig som är nybörjare och dig som skrivit länge. Främst handlar träffarna om textsamtal. Inför mötena läser vi varandras texter som vi sedan diskuterar tillsammans.

Läsecirkeln 

I vår läsecirkel läser vi böcker från världens alla hörn. Gruppen bestämmer gemensamt vilket verk som ska läsas inför varje möte. På själva mötet diskuterar vi sedan vad vi har läst och upplevt. Diskussionen är fri och alla får en chans att berätta vad de tycker.