Lund Sustainable Engineers (LSE) är en fri studentorganisation under Teknologkåren vid LTH. Vi utvecklar studenters intresse och engagemang i miljö, etik och hållbar utveckling. Detta gör vi genom att arrangera föreläsningar, seminarier, etikpubar, dokumentärvisningar och diskussioner.

Vi är en plattform där studenter nätverkar, delar idéer och erfarenheter. Vi engagerar studenter i hållbar utveckling och formar perspektiv som kan tas med till yrkeslivet. LSE har en platt organisationsstuktur med drivande medlemmar och en verkställande styrelse. Föreningens högst beslutande organ är årsmötet/föreningsmötet där medlemmarna beslutar om verksamhet, ekonomi och organisation. Styrelsens jobb är att samordna föreningens arbete och verka för medlemmarna.


Lund Sustainable Engineers is a student association within Teknologkåren. Our main goal is to develop students’ interest and commitment to environmental issues, ethics and sustainable development. We do this by arranging lectures, climate pubs, book clubs etc. and we have a sustainability certificate for the guilds called “Sektionsgrodan”. We want to engage students in sustainable development and shape perspectives that can be taken into the work life. Anyone who wants can join and we are open to all kinds of collaborations and initiatives!


lse bild 2
LSE BILD 3
LSE BILD 5
LSE BILD 4
lse bild 2 LSE BILD 3 LSE BILD 5 LSE BILD 4

Kontaktinformation

https://www.facebook.com/lundsustainableengineer

https://join.slack.com/t/lseforum/shared_invite/zt-bywuzk5u-7wFk099J_zAawxfrvQ6iUw

board@lundsustainableengineers.com