Lunds universitets studentkårer (LUS) är paraplyorganisationen för kårerna vid Lunds universitet. Vid Lunds universitet finns det nio kårer som företräder studenterna och doktoranderna vid de olika fakulteterna på universitetet. LUS uppdrag är att företräda Lunds universitets studenter och föra fram en gemensam studentröst gentemot Lunds universitet och andra aktörer som påverkar Lunds universitets situation, samt att utgöra en gemensam plattform för de nio studentkårerna vid Lunds universitet. I LUS uppdrag ingår också att utgöra valorgan för poster på universitetsövergripande nivå.

På Lunds universitet finns massvis av spännande poster som du som student kan söka till om du vill vara en del av studentinflytandet vid Lunds universitet. Visste du till exempel att botaniska trädgården och skissernas museum är delar av Lunds universitets verksamhet? Eller att du som student kan få möjlighet att sitta i Vattenhallens styrelse? Totalt väljer Lunds universitets studentkårer representanter till över 200 poster varje år. Den största utlysningen görs på våren, men ofta finns det vakanta poster att söka under hela året. Är du intresserad av att bli studentrepresentant? Kika in på vår hemsida eller maila till lus@lus.lu.se, så berätter vi mer!