Kuratorskollegiet (KK) i Lund är ett samarbetsorgan mellan tolv av Lunds studentnationer.

KK grundades 1927 av bland andra Tage Erlander, då kurator på Wermlands Nation. Allt sedan dess har samarbetet fortskridit. Samarbetet och diskussionerna inom KK handlar som oftast om frågor som berör alla 12 nationer inom samarbetsorganet. Detta samarbete gäller i första hand frågor som rör nationerna gemensamt gentemot exempelvis universitet, AF, kårer, universitet och myndigheter.