** ENGLISH INFORMATION CAN BE FOUND DOWN BELOW! **

Vad är Humanistiska och teologiska studentkåren (HTS)?

HTS är en studentkår, alltså en studentorganisation som jobbar för studenternas intresse, vid Lunds universitet. Vi tar hand om studenterna  vid de humanistiska och teologiska fakulteterna. HTS grundades 2010 genom sammanslutningen av den humanistiska studentkåren och den teologiska studentkåren.

Vad gör Humanistiska och teologiska studentkåren?
HTS främsta arbete är att studiebevaka all utbildning vid HT-fakulteterna. Detta innebär att vi ska säkerställa att lärare, dekaner och rektorer gör sitt jobb – nämligen att studenterna får den bästa möjliga utbildningen. För att kunna jobba med utbildningsbevakning har vi studentrepresentanter från varje kurs som sitter med i ett studentråd. Dessa rapporterar till oss hur deras utbildning ser ut. Vi sitter även med i diverse utbildningsbevakande grupper vid fakulteten för att höra personalens syn på utbildningen. Om du har några åsikter om din utbildning kan du alltid höra av dig till htslund.se/klaga.

Genom Lunds Universitets Studentkårer (LUS) och Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) arbetar HTS med påverkansarbete mot Lunds universitet, Lunds kommun, Region Skåne samt riksdag och regering. Med andra studentkårer, i Lund och i Sverige, arbetar vi för att förbättra studenters tillvaro även utanför föreläsningssalarna.

Kåren jobbar även mycket med sociala evenemang. Är du en språkälskare får du verkligen inte missa Café Multilingua! Du är även välkommen på våra ryktbara sittningar som arrangeras av kårens egna sexmästeri, och på våra spelkvällar som inträffar varannan söndag. Under rådande omständigheter är många evenemang tyvärr inställda eller omställda, men håll koll på vår Facebooksida för uppdateringar om framtida evenemang.

Hur drivs Humanistiska och teologiska studentkåren?
Kåren utgörs av runt 40 förtroendevalda (aktiva medlemmar som driver vår verksamhet), ett presidium (tre personer som jobbar heltid med utbildningsfrågor, studentärenden och sociala evenemang), en kårstyrelse (som stöttar presidiet att utveckla och administrera verksamheten för medlemmar och andra studenter) och ett fullmäktige (som är kårens högst beslutande organ och där man som medlem har möjlighet att bl.a rösta fram nya förtroendevalda). 

Jag tycker det låter kul att bli aktiv inom kåren! Vad kan jag göra?

Om du är sugen på att engagera dig i kåren är studentrådet ofta ett bra ställe att börja! Du kan mejla direkt till ditt studentråd om du är sugen på att gå med. Om du är osäker på vilket studentråd som ditt program eller din kurs tillhör, mejla vkou@hts.lu.se. Om du är sugen på att kandidera till en förtroendepost så gör du det i det google-formulär som ligger ute i samband med postutlysningarna. Ligger inte ett formulär ute mejlar du direkt till valberedningen@hts.lu.se och berättar vad du är intresserad av att söka, så hör valberedningen av sig till dig. Mer information om hur det går till hittar du här.

Jag kanske inte vill bli aktiv, men är gärna med på kårens aktiviteter!
Det får du mer än gärna! Följ oss på facebook eller surfa runt en stund på vår hemsida htslund.se. De olika utskotten har också egna facebooksidor: Spelkvällar Sexmästeriet Café Multilingua HTSBK Arbetsmarknadsutskottet

HTS UTSKOTT

Utbildningsutskottet, UU

Utbildningsutskottet arbetar med projekt som handlar om utbildning. Projekten kan röra allt ifrån hur mycket lärarledd tid som finns på en utbildning till hur litteraturlistor hanteras på fakulteterna.
För mer information om UU gå in på hemsidan!

Studiesociala utskottet, STUDS

Det studiesociala utskottet arbetar med projekt som handlar om allt kring studenternas studiesociala och arbetsmiljö.
För mer information om STUDS gå in på hemsidan.

Arbetsmarknadsutskottet, AMU

Arbetsmarknadsutskottet jobbar med arbetsmarknadsrelaterade frågor, så som hur man kan stärka HT-studenters konkurrenskraft på arbetsmarknaden eller hur man kan samarbeta med fakulteten för att hjälpa studenter att få jobb efter examen. För mer information om AMU besök facebooksidan eller hemsidan.

Språkcaféet Café Multilingua

Språkcaféutskottet, även kallat Café Multilingua, anordnar varje onsdag ett språkkafé och en mötesplats för alla som vill utveckla sina kunskaper inom språk i Absalon-huset på SOL. För mer information om Café Multilingua, besök Facebook sidan eller hemsidan.

Sexmästeriet

Sexmästeriet anordnar fester, sittningar, friluftsdagar, pysselkvällar och en massa olika evenemang! Sexmästeriet hjälper också kårens andra verksamhet att anordna roliga aktiviteter. För mer information om sexmästeriet, besök facebooksidan eller hemsidan.

HTS Bollklubb

HTS bollklubb, eller HTS BK som den oftare är kallad, är vårt aktiveringsutskott! Trots namnet ägnar sig bollklubben åt en varierad mängd med aktiviteter – volleyboll, frisbeegolf, lekdagar, badminton och massa annat roligt! För mer information om HTS BK, besök deras instagram @hts_bk_lund, facebooksidan eller hemsidan!

Hur kontaktar man kåren?          

Du når oss alltid på mejlen exp@hts.lu.se! Mer information om kåren hittar ni på htslund.se eller facebook.se/htslund. Om det är något specifikt du undrar så kan du höra av dig till presidiet. Presidiet består av tre personer som jobbar heltid med att få kåren att fungera.

Kårordförande

Carl-Johan Mellin
e-post: ordf@hts.lu.se

Carl-Johan har det övergripande ansvaret för kårens verksamhet, externa relationer, den interna organisationen och kårens ekonomi. Han är också kårens presstalesperson.

Vice kårordförande med utbildningsansvar

Emelie Olsson
E-post: vkou@hts.lu.se

Emelie har ansvar för kårens utbildningsfrågor. Hon håller kontakt med studentråden, bevakar rådande utbildningsläge och hanterar individuella studentärenden.

Vice kårordförande med studiesocialt ansvar

Nora Karlsson
Telefon: 070-453 98 19
E-post: vkos@hts.lu.se

Nora har ansvar för kårens studiesociala arbete. Hon leder arbetet med studerandeskyddsombud och ansvarar för kommunikationen. Hon arbetar även med novischverksamheten och andra sociala aktiviteter.

Welcome to the Student Union for Humanities and Theology!

HTS was founded in 2010 with the merging of the student union for humanities and the student union for theology. HTS office is located in the Absalon house at the Department of Languages and Literature (SOL). From this office, we work for all our students in SOL, LUX and Campus Helsingborg. As a member of HTS you are welcome to participate in and benefit from all the union has to offer.

HTS primary mission is to supervise the education at the Faculties for Humanities and Theology, by ensuring that the students’ opinions are heard in questions regarding students’ welfare.

The union works to ensure that the education, and everything related to it, is in top quality. The supervisory work is mainly done through our student councils and student representatives, as well as through our committees and our Representative Council.

HTS works as support and help for students facing problems related to their education during their studies. This could be anything related to the syllabus, literature, exams, classrooms, discrimination, and more. Don’t hesitate to contact us and file a student complaint if you ever run into any problem related to your studies.

Through Lund University Student Unions Association (LUS) and the Swedish National Union of Students (SFS). HTS works with student advocacy towards Lund’s University, the municipality of Lund, Region Skåne, as well as the Swedish parliament and government. Along with other student unions, both in Lund and rest of Sweden, we strive to improve the life of students, even outside their lecturing halls.

HTS arranges social activities that you as a member is more than welcome to participate in! If you are a new student you can join our novice activities that takes place at the start of every semester. If you love languages you can’t miss our language café Café Multilingua, and if you love board games we organize board games nights every other Sunday. You are also invited to our sittnings (a three course dinner with singing) that are held by our Festivities Committee. Most of our activities have been closed or are operating in a smaller scale due to the current circumstance. Look for updates on our facebookpage or our website.

Contact the Union

If you need to contact us, you can always send an email to exp@hts.lu.se. Fill out this form http://htslund.se/complain if you would like to file a complaint regarding anything relating to your studies, but still be anonymous. If there’s a specific matter you can contact someone from the presidium:

President

Carl-Johan Mellin
Email: ord@hts.lu.se

Carl-Johan has the over all responsibility for the union, external relations, the internal organisation and the union’s economy. He is aslo the union’s press spokesperson. 

Vice president, head of educational affairs

Emelie Olsson
Email: vkou@hts.lu.se

Emelie is responsible for the educational matters at the union. She is in charge of keeping contact with the student councils, monitoring the education and working with individual student matters.

Vice president, head of student welfare matters

Nora Karlsson
Email: vkos@hts.lu.se

Nora is in charge of the unions work regarding student welfare. She is leading the work with the student safety representatives and is in charge of the union’s communication. She is also working with the novice period, career events and other social activities.