Kontaktinformation: https://www.facebook.com/marxistiska.studenter/

Om oss:

Vi är en organisation som kämpar för en socialistisk revolution i vår livstid.

Marx, Engels, Lenin och Trotskijs idéer motsvarar verkligheten som bäst. 

Som Lenin förklarade, “Utan en revolutionär teori kan det inte heller finnas någon revolutionär rörelse.”

Mer information om oss hittar du på vår hemsida https://www.marxist.se/ och på vår facebooksida https://www.facebook.com/MarxstudLund/ 

Varför vi kämpar:

Kapitalismen är i sin djupaste kris med den rådande pandemin och den ekonomiska krisen. De visar tydligare än någonsin att det rådande samhällsskicket prioriterar vinst före liv. Det måste ske en förändring. 

En ny våg av studenter förbereder sig för den kommande terminen. Coronaviruset har vänt uppochner på miljontals liv över hela världen och folk är arga. Unga har tagit sig genom en sommar fylld av osäkerheter och förbereder sig nu på att börja på universitetet. 

Men vad har de att se fram emot? Efter decennier av nedskärningar är de senaste generationerna av ungdomar mer utsatta än deras föräldrar någonsin var. Rekordhöga hyror, växande arbetslöshet, bostadsbrist, löjliga bostadspriser, ökad utsugning och osäkerhet på arbetsmarknaden. Kapitalismen har ingenting kvar att erbjuda — därför behöver vi en socialistisk revolution! 

Marxistiska studenters och Revolutions Första maj blok i Stockholm.
Kamrater på strejk linjen av hamnarbetarförbundet 2019.
Första maj i Malmö.
Marxistiska studenters studiehelg.