Klimatprata – vi tränar klimatsamtal!

Bild_hg1
bild_hg3
Bild_hg1 bild_hg3

Vill du ha fler klimatsamtal som leder till handling i din vardag? Välkommen till Klimatprata! 

I Klimatprata tränar vi oss på att skapa konstruktiva klimatsamtal och eko-civilkurage. Genom samtal kan vi förändra världen! Vi tränar på att tränga undan hopplöshet, tystnadskultur och klimatförnekelse för att istället skapa engagemang, handlingskraft och framtidens klimatrörelse

Engagera dig i Klimatprata

Det finns flera sätt som du kan engagera dig i Klimatprata – och du väljer själv om du vill delta i enskilda eller återkommande träningar och aktiviteter.

Träning 

Skulle du vilja ha fler lösningsfokuserade, visionära eller kanske kritiska klimatsamtal? Vill du också träna dig på att skapa dessa samtal? I våra träningar övar vi oss på att utmana maktlöshet, uppgivenhet och härskartekniker som finns kring klimatsamtal. Vi tränar oss på att ingripa mot greenwashing, teknik-fetischism och slit-och-släng-normer för att istället skapa mer ekologiska normer. Vi vill omvandla dessa samtal till att istället väcka intresse, engagemang, kollektiv organisering och agerande.

Vi använder oss av dialogövningar och rollspel i våra träningar för att utforska tekniker kring hur vi kan skapa konstruktiva klimatsamtal som skapar handling. Mejla oss om du vill boka en träning. Håll gärna utkik på våra sociala medier för att se när nästa träning äger rum.

Tränarutbildning 

När du deltagit i en träning kan du själv gå vår tränarutbildning i klimatsamtal och underlätta träningar för andra. Kanske är du redan engagerad i ett klimatnätverk, organisation eller studentnation och vill föra in mer träning i klimatsamtal där? Eller hålla i öppna träningar tillsammans med andra som vill träna eko-civilkurage och samtalstekniker?

Hitta verktyg för att skapa klimatsamtal

På klimatprata.se hittar du mängder med tips, verktyg och tekniker på hur du kan skapa olika klimatsamtal (som känslofokuserade, kunskapande eller engagerande). Du hittar läsning på hur du kan ingripa mot olika klimathärskartekniker. Här finns även texter om hur du kan skapa ekologiska normer, hur du gör en vardagsanalys, teori om samtal och förändring, guide för hur du håller en klimatmiddag, eller hur du kan ingripa mot problematiska klimatuppfattningar.

Genomför din klimatidé – sök ekonomiskt stöd

Har du en klimatidé? Då kan du söka ekonomiskt stöd av Klimatprata för att genomföra den! Vi stöttar gräsrotsinitiativ som antingen vänder sig till vår åldersgrupp 15- 25 år, eller om du som genomför projektet ingår själv i målgruppen. Vill du kanske arrangera ett klimatläger, ett stormöte, en filmfestival, en studiecirkel, fotoutställning, eller ett projekt som verkar för att just din studentkår ska bli fossilfria? Inga idéer är för stora eller små! Mejla oss din idé idag!
Du hittar mer information om klimatprata på vår hemsida.

Vardagens civilkurage

Klimatprata drivs av Vardagens civilkurage, en ideell, samt religiöst och partipolitiskt obunden organisation. Vardagens civilkurage är en organisation som arbetar för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Tillsammans utforskar vi olika ingripandetekniker för ett aktivistiskt medborgarskap. 

Kontakta oss om du vill veta mer, har träningsförfrågningar eller skicka oss din klimatidé till: 

hej@klimatprata.se 
Följ oss på instagram och facebook: @Klimatprata