Att ge blod är viktigt på riktigt – hjälp till att rädda liv!

I Sverige behövs i snitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året runt. Omkring 100 000 människor behöver få blod varje år.

Blodet används till exempel vid cancerbehandlingar, förlossningar, olyckor och operationer. Blod kan inte ersättas på konstgjord väg och därför är din insats livsviktig för många människor.

Eftersom blod är en färskvara och inte kan lagras längre än sex veckor är en jämn ström av blodgivare avgörande. Att ge blod tar cirka tio minuter. Minuter som räddar upp till tre människors liv. Fler kan rädda liv. Att ge blod är viktigt på riktigt

Kan du ge blod?

Chansen är stor att du kan bli blodgivare om du:

  • Är mellan 18-65år
  • Är frisk
  • Väger minst 50 kilo
  • Har giltig ID-handling
  • Har svenskt personnummer
  • Förstår och talar svenska

Varmt välkommen till Blodcentralen Skåne, vi finns på 9 orter och 100 hållplatser för blodbussen kontaktuppgifter se www.GeBlod.nu