Vilka är vi?

Centerstudenter är Centerpartietes fristående studentförbund. Vi arbetar i nära samverkan med Centerpartiet men är politiskt och organisatoriskt självständiga. Vi är till för dig som vill kombinera intresset för liberal politik och studentliv i Lund. Talarkvällar med intressanta gäster, pubkvällar, sittningar och nationella evenemang, här finns mycket gott och blandat!.

Höstens evenemang

  • 3 september: spelkväll
  • 18 september: Välkomstsittning
  • 16 oktober: Gränsslag till Köpenhamn
  • 12 november: Bal
  • 24 november: föreläsning med inbjuden gäst
  • 11 december: Julavslutning

Listan kommer att uppdateras under hösten med fler evenemang. Mer info om varje event finns på Centerstudenter Skånes hemsida https://www.facebook.com/centerstudenterskane

Rösträkning på Centerstudenters förbundsstämma
Valkampanj för europaparlamentarikern Emma Wiesner

~~~~~~~~~~~

Är det någonting i samhället som upprör dig som du vill förändra? Eller vill du bara prata om dina idéer i en avslappnad miljö?

Bli medlem!

Som medlem kan man gå på parkhäng i Stadsparken!

Följ oss på sociala medier!

https://www.instagram.com/centerstudenterskane

https://www.facebook.com/centerstudenterskane

Skåneavdelningen på förbundsstämma 2019