Gemenskap, Dårskap och Sång

Välkommen Till Blekingska!

English in cursive

Halloj där, vad kul att du tittar förbi! Låt oss presentera oss: Vi här är Blekingska nationen, nationen med gemenskap, dårskap och sång! På den här sidan kan du läsa om varför så är fallet, men du, glöm inte bort att scrolla längre ned på sidan för info om vår novischperiod eller att hålla ett öga öppet här och på sociala medier för nyheter!


Hello there, what fun that you came by! Let us introduce ourselves: We here are Blekingska nation, the nation with community, folly and song! On this page, you can read about why this is the case- But do not forget to scroll further down the page for info about our novice period or to keep an eye open here and on social media for news!

Gemenskap

Här på Blekingska hänger vi ihop, så är’e bara! Med nära 90 studentlägenheter nära till nationen och med en mysig innergård är det svårt att göra annat än att bli bästa vänner. Vill man träffa trevligt folk kan man alltid gå till antingen vår onsdagspub, vår fredagsresturang Sonja eller vårt nyöppnade och lugna studiecafé.

Och vi blir bara fler som tar del av gemenskapen! Blekingska är en växande nation och även om vi älskat våra år nära till Vildanden så flyttar vi snart! Nära Ekonomicentrum och LTH:s lokaler håller vårt nya fina nationshus och tillhörande lägenheter på att byggas.

Men oavsett lokal kommer en sak alltid vara sann. Blekingska är en plats dit du kan gå where everyone knows your name <3


Here at Blekingska, we stay together, that’s just how it is! With close to 90 student apartments close to the nation and with a cosy courtyard, it is difficult to do anything but become best friends. If you want to meet nice people, you can always go to either our Wednesday pub, our Friday restaurant Sonja or our newly opened and quiet study café.

And there will only be more of us taking part in the community! Blekingska is a growing nation and even though we have loved our years close to Vildanden, we will be moving soon! Near Ekonomicentrum and LTH’s premises, our new nation-building and associated apartments are being built.

But regardless of location, one thing will always be true. Blekingska is a place where you can go where everyone knows your name <3

Dårskap

I en värld så tillsynes invecklad, torr, grå och formell som akademin behövs det platser som låter en helt enkelt vara en dåre ibland. Blekingska nationen är en sådan plats! Hit Blekingska far du om du vill kasta kakao på tjänstemän. Om du vill klä ut dig till viking och cykla tandem från Göteborg eller fara till vårt grannland (när samhällsklimatet tillåter så klart. Peppar Peppar). Om du vill skriva flamsiga dikter och krönikor för en nationstidning. Om du vill anordna ett quiz om ost. Om du vill skapa en historia som leder till en t-shirt. Om du vill dansa till dålig flöjtmusik. Om du vill kunna både göra misstag och helt rätt, men oavsett känna dig accepterad och omtyckt. För vi är dårar med dig. Sisten upp i eken!!!


In a world as seemingly complicated, dry, grey and formal as academia, places are needed that simply let one be a fool sometimes. The Blekinge nation is such a place! You go to Blekinge if you want to throw cocoa at our tjänstemän. If you want to dress up as a Viking and ride a tandem bike from Gothenburg or go to our neighbouring country (when everything is back to normal, of course. Knock on wood). If you want to write weird poems and columns for a nation newspaper. If you want to organize a quiz about cheese. If you want to create a story that leads to a t-shirt. If you want to dance to bad flute music. If you want to be able to both make mistakes and be completely right, but regardless, feel accepted and liked. Because we’re fools with you. I’ll race you to the oak!!!

Sång

Blekingska är den av studentlunds 12 nationer som andas och brinner för musik. Under våra 320+ år som nation här i Lund har vi haft åtskilliga indie band och artister som inte kan kallas annat än stora. Det brukar sägas att först spelar man på Blekingska, sedan på Mejeriet och sedan tar man Sverige med storm. Bland dessa kan Broder Daniel, Junior Brielle, Timbuktu, Sator, The Ark, Moneybrother, Bob Hund, The Cardigans, The Nooners, Silvana Imam och många, många fler räkna sig!

På våra klubbar Indigo, som spelar 100% indiedängor, och Historiepopparna, där du kan dansa dig igenom 1900-talets senare hälft. Dessutom är ingen utekväll komplett utan att sjunga Broder Daniels klassiker Shoreline, något som får oss att sticka ut då alla andra sjunger om en ljus stad eller något.

Så vad säger du? Ska vi ta våra sångböcker och ta ton på nästa låt?


Blekingska is the one of studentlund’s 12 nations that breathe music. During our 320+ years as a nation here in Lund, we have had several indie bands and artists who can only be called great. It is usually said that you first play at Blekingska, then at Mejeriet, and then you take Sweden by storm. Among the bands that have played here are Broder Daniel, Junior Brielle, Timbuktu, Sator, The Ark, Moneybrother, Bob Hund, The Cardigans, The Nooners, Silvana Imam and many more!

At our clubs Indigo, which plays 100% indie songs, and Historiepopparna, where you can dance your way through the second half of the 20th century. Also, no night out is complete without singing Brother Daniel’s classic Shoreline, something that makes us stand out as everyone else sings about a bright city or something.

So what do you say? Shall we take our songbooks and set the tone for the next song?

Novischperioden VT21

Novischperiod 1/3 – 14/3

Vi på Blekingska anordnar två veckor av dårskap, gemenskap och sång för att välkomna alla nya studenter till vår fantastiska lilla famn. Under denna tid kommer ni träffa en mängd nya och fanatiska människor, även om detta år är annorlunda. Ni kommer även få en underbar introduktion till Lund och till Lunds alldeles unika studentliv.

På vår novischperiod kan ni förvänta er livespelningar, makalösa musikquiz, utmanande GT-yoga och oförglömliga sittningar; ja, allt som gör Blekingska så älskat i studentlivet. Utöver detta kommer ni träffa vänner och skapa minnen för livet, samt ha roligare än ni någonsin haft.

Ifall det här låter som något för er, då hittar ni oss i vår novischfacebookgrupp och på zoom varje vardag 10-18.


We at Blekingska Nation are organizing two weeks of foolery, comradery and song to welcome all new students into our loving arms. During this time, you will meet a host of new and exciting people, even if this year will be different. You will also get a wonderful introduction to Lund and Lund’s unique student life.

In our novisch period you will experience live shows, awesome music quizzes, challenging GT-yogas, and unforgettable sittings; indeed, everything that makes Blekingska Nation so beloved. You will also meet friends and make memories, whilst having the time of your life.

If this sounds interesting, then you can find us in our novisch Facebook group and on Zoom everyday between 10 and 18.

Viktiga länkar / Important links

Facebook

Instagram

Our Website

Novisch Facebook group

Zoom-room

Inskrivingsformulär / Sign-in form