Välkomna alla nya lundastudenter! 

FemiLund, Lunds Universitets Feministiska Förening, är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation med syfte att kämpa för ett mer jämlikt och solidariskt universitet. Vi vill fungera som ett tryggt rum vid universitetet genom att organisera verksamhet där rasism, cissexism, heterosexism, ableism, sexism, klassism och andra former av förtryck inte accepteras. Vår verksamhet genomsyras av ett intersektionellt perspektiv och alla medlemmar ska, oavsett bakgrund och erfarenheter, känna sig välkomna i föreningen och våra aktiviteter. 

Under tidigare terminer har vi anordnat en rad olika typer av aktiviteter såsom bokcirklar, sittningar, filmkvällar, föreläsningar, pysselkvällar och luncher. Med tanke på att vårterminen 2020 har sett lite annorlunda ut, har vår feministiska bokcirkel utgjort vår huvudsakliga aktivitet, då denna har kunnat hållas digitalt. Denna, och våra andra aktiviteter, är inte bara alltid öppna för alla som vill delta, utan också kravlösa och framförallt roliga! 

Under kommande termin hoppas vi kunna anordna fler skojiga aktiviteter, men detta beroende på hur läget gällande covid-19 ser ut. Oavsett hur restriktionerna kommer se ut, kommer vi att fortsätta hålla vår bokcirkel. Mer information om detta kommer på vår Facebooksida och vårt Instagramkonto. 

Vi söker just nu också nya styrelsemedlemmar, då vi har flera lediga poster i styrelsen. Alla som är intresserade av att bli en del av vår styrelse är varmt välkomna att kontakta oss! Mer information kommer vara tillgängligt via våra sociala medier. 

Vi ser fram emot en ny termin och att få träffa nya (och gamla!) medlemmar!

Welcome, all new LU-students! 

FemiLund, Lund’s University Feminist Association, is a non-profit, non-partisan organisation dedicated to creating a university characterized by equality and solidarity. We want to function as a safe place at Lund’s University by organizing activities where racism, cissexism, heterosexism, ableism, sexism, classism and other forms of oppression are not accepted. FemiLund is constituted on intersectionality, therefore, everyone is welcome in our association and activities regardless of background and experiences. 

During previous semesters, we have organized different types of activities, such as a feminist book club, sittings, movie nights, lectures, craft evenings and lunches. However, due to the current situation with Covid-19, the book club has been our main activity for the past semester considering we have been able to host it online. The book club, as well as our other activities, are not only always open for everyone, but they are also quite effortless and fun. 

Furthermore, despite how the Covid-19 situation develops, we still hope that we can organize more activities for the upcoming semester. However, regardless of the restrictions, we will still continue with our book club. More information will be available on our Facebook and Instagram page.

Additionally, we are currently looking for new board members due to several positions being available. If YOU are interested in becoming part of our board, don’t hesitate to contact us! You can find more information on Facebook & Instagram. 

We are looking forward to a new semester and meeting new as well as old members! 

Kontaktuppgifter:

Mail: femilund@gmail.com

Facebook: Femilund https://www.facebook.com/femilund 

Instagram: Femilund https://www.instagram.com/femilund/