Hej där!

Söker du en öppen, inkluderande mötesplats där du kan samtala om feminism, tro eller icke-tro? Är du intresserad av diskussioner om himlen, jorden och allt däremellan? Varmt välkommen till DEBORA – din lokala kristna, feministiska studentförening! 

I Debora vill vi tillsammans synliggöra, ifrågasätta och förändra de patriarkala strukturer som finns i vår kristna kyrka, tradition och Bibel. 

Under fyra till fem träffar per termin diskuterar vi utifrån särskilda teman feminism, tro och identitet med startpunkt i våra egna liv genom lekar, uppdrag, bibelläsning eller en inbjuden gäst. Varje träff följs av en feministiskt inspirerad gudstjänst som är högst frivillig att vara med på.

Senaste terminens tema var trinitariskt. De traditionella epiteten Fadern, Sonen och den helige Anden utforskade vi genom de mer inkluderande förståelserna Skaparen, Frälsaren och Livgiverskan. Via vår facebook-sida kommer information om höstens träffar: när, var och hur. 

Debora är en populär studentförening för teologstudenter och blivande präster inom Svenska kyrkan, men hit är du välkommen precis som du är, oavsett studier, karriärsplaner, identitet, bakgrund, sexuell läggning, tro eller icke-tro!

Välkommen att gilla vår facebook-sida för mer information, https://www.facebook.com/deborailund, och tveka inte att höra av dig till deborailund@gmail.com om du har frågor eller funderingar. Debora är en samarbetsförening inom Akademiska föreningen (www.af.lu.se).

Hoppas vi ses! 

Debora  

Vem var Debora?

Debora var en stark kvinna, ledare och profet – därför har hon även gett namnet till vår förening. Det berättas om Debora berättas om i Gamla testamentet, i Domarboken 4 och 5. Debora stod för mod, hopp och gudomlig vishet i en tid då människor kände rädsla och hopplöshet. Debora ledde folket genom svårigheter och är en av få kvinnor i Bibeln som har en ledande roll. Det finns många kvinnor i de bibliska berättelserna, men flertalet av dem är inte namngivna och de försvinner mellan raderna. Vi tror att det är viktigt att lära känna dessa kvinnor och att inspireras av dem.