Hej och välkommen till Amnestys studentgrupp i Lund!

Som namnet antyder är vi en del av Amnesty International Lund, som är en oberoende organisation som jobbar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, både nu och i framtiden. Det som vi i just vår grupp gör är att arbeta med olika Amnestykampanjer, för att på så sätt öka medvetenheten om och uppmuntra till deltagandet i kampen för mänskliga rättigheter, samt sätter press på makthavarna. Frågorna vi arbetar med ändras ständigt, och kan gälla allt från samtyckeslagar i de nordiska länderna till urfolks rättigheter i Latinamerika. Utöver kampanjarbetet umgås vi, äter en massa god fika och har allmänt kul längs vägen! Om du tycker det här ens låter en gnutta intressant uppmuntrar vi dig verkligen att delta på vårt första möte den 15 september kl 18:30, där vi kommer berätta mer om oss och vad vi gör (mer info finner du på vår facebooksida). Du kan även kontakta oss på vår facebooksida, instagram eller via e-mail! Hoppas vi ses snart!

——————————————————————————————————————–

Hello and welcome to Amnesty’s student group in Lund! As the name indicates we are part of Amnesty International Lund, an independent organization working to keep human rights applicable to all, both now and in the future. What our group specifically does is to work with different Amnesty campaigns, in order to raise awareness and encourage participation in the fight for human rights, also putting pressure on the people in power. The questions we work with change constantly and can include all from consent laws in the Nordic countries to Indigenous peoples’ rights in Latin America. In addition to our campaign work we spend time together, eat lots of yummy fika and in general have fun along the way! If you find this to be even the slightest interesting we really encourage you to participate in our first meeting on the 15th of September at18:30, where we will tell you more about us and what we do (you can find more information on our Facebook site). You can also contact us on our Facebook site, Instagram or by email! Hope to see you soon! 

Amnesty.logga
IMG_0431
IMG_0421
IMG_0348
IMG_0384
amnesty.deathpenalty
Amnesty.logga IMG_0431 IMG_0421 IMG_0348 IMG_0384 amnesty.deathpenalty
Kontakt/Contact

Address: Östra Vallgatan 61, 223 61 Lund 

Email: amnestylund.studentgroup@gmail.com

Facebook: Amnesty Student Group Lund https://www.facebook.com/amnestystudentgrupplund

Instagram: Amnestystudentgrouplund https://www.instagram.com/amnestystudentgrouplund/