AIESEC Blue-Logo
48325177557_30bf05d61b_5k
48366494857_d2a6a65dde_k
aiesec in sweden local chapters members
AIESEC Blue-Logo 48325177557_30bf05d61b_5k 48366494857_d2a6a65dde_k aiesec in sweden local chapters members

English: AIESEC is a global nonprofit organization run by young people in over 110 countries and territories worldwide. We are a leadership development organization that offers practical opportunities to gain leadership skills through our membership program and through our international exchange opportunities. Our members are interested in world issues, social justice and equality, human rights, entrepreneurship, and more. AIESEC as an independent, non-political organization does not discriminate on the basis of ethnicity, gender, sexual orientation, religion, or national/social origin. 

______________________________________________________________


Swedish: AIESEC är en global ideell organisation som drivs av ungdomar i över 110 länder och territorier över hela världen. Vi är en ledarskapsutvecklingsorganisation som erbjuder praktiska möjligheter att få ledarskapsfärdigheter genom vårt medlemskapsprogram och genom våra internationella utbytesmöjligheter. Våra medlemmar är intresserade av världsfrågor, social rättvisa och jämlikhet, mänskliga rättigheter, entreprenörskap och mer. AIESEC som en oberoende, icke-politisk organisation diskriminerar inte på grund av etnicitet, kön, sexuell läggning, religion eller nationellt / socialt ursprung.

Contact Information:
Address: 5th Floor, AF Borgen, Sandgatan 2, Lund 
Phone: +46 72 972 4090 
Email: Lund@aiesec.se
Web:www.aiesec.se
Social: Instagram.com/aiesecsweden